10 อันดับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลในปี 2020

ในช่วงทศวรรตที่ผ่านมา โลกเราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้น ทำให้การดำรงชีวิตของเราสะดวกขึ้น ดั้งนั้นเราจึงควรศึกษาและติดตามในเรื่องแนวโน้มการแปลงด้านดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Edge Compute, IoT และ AI โดยในปี 2020 นั้นจะเริ่มแตกต่างออกไปจากปีก่อนมาก ในขณะที่เทคโนโลยีหลักต่างๆ ได้มีการกล่าวถึงว่าจะยังคงเป็นรากฐานไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบดิจิตอลแบบโดยรวม ซึ่งในปี 2020 ที่จะถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีหน้าใหม่ ท่ามกลางเทคโนโลยี 5G, AI และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ คือ 10 เทคโนโลยีที่เชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโลกดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2020             1.เทคโนโลยี 5G ปี 2019 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองใช้เทคโนโลยี 5G ในประเทศมหาอำนาจด้านเทคโนโลยี และเศรษฐษกิจของโลก ไม่ว่าจะเป็นจีน, สหรัฐ, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น รวมถึงบางประเทศในแถบยุโรป กับแบรนด์ใหญ่ต่างๆทางด้านโทรคมนาคมเช่น Qualcomm, AT&T, Verizon, Nokia, Ericsson และ Huawei  แต่ที่น่าจับตามองคือ ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป เทคโนโลยี…
Read more


March 5, 2020 0